Úložný a spojovací materiál

Úvod / Portfolio / Úložný a spojovací materiál

Úložný a spojovací materiál


Pro informace o konkrétním produktu klikněte na logo dodavatele v zápatí

trubka-kopoflex-40-kf-09040-ba-cervena (1)Ukládání kabelů jsou způsoby uložení trvale instalovaných kabelových vedení v budovách. Způsoby uložení kabelů se použijí jak pro silové kabely nízkého napětí (230/400V 50Hz), tak pro kabely datové a telekomunikační. Tyto druhy kabelů jsou často vedeny společně. Také při samostatném uložení datových a telekomunikačních (jiné názvy jsou: počítačové a sdělovací) kabelů se používají stejné techniky i stejný pomocný materiál. Se způsobem uložení kabelů souvisí také montáž elektroinstalačních přístrojů, jako jsou zásuvky, vypínače, rozvaděč, které jsou kabely propojeny. Běžné způsoby ukládání kabelů jsou:

  • Uložení na povrchu, na omítnuté zdi. Vedení zůstává viditelné.
  • Uložení pod omítku, případně v omítce. Vedení po dokončení omítky není viditelné. Je nutné dodržet instalační zóny doporučené normami. Tím se zajistí, že při následných úpravách nebudou kabely poškozeny například při vrtání otvorů pro upevnění předmětů na stěnu.
  • Uložení do dutin ve stavebních konstrukcích. Dutiny ve stavbách jsou buď přirozeně vzniklé v sádrokartonových příčkách, nebo záměrně vytvořené ve zdvojených podlahách a stropních podhledech.

Kombinace všech způsobů uložení i v jediné místnosti je zcela běžná.


Spojovací materiál

Spojovací materiál je společné označení pro strojní součásti, které slouží ke spojení dvou nebo více jiných dílů. Tyto součásti se vyrábějí z oceli, korozivzdorné oceli , mosazi, mědi,hliníkových slitin, plastů a dalších materiálů.


Pro více informací klikněte na logo výrobce:

logo_arkys_meni cablofil_logo cimco_logo_vetsi logo_cw logo_becov flexnet_logo
logo_meni hager 99X37__ies logo-kopos 99X37__legrand malpro_logo_R
logo_obo scame_logo 99X37__schmachtl strom_logo wieland_logo wago