Topná technika a vytápění

Úvod / Portfolio / Topná technika a vytápění

Topná technika a vytápění


Pro informace o konkrétním produktu klikněte na logo dodavatele v zápatí

Vytápění je činnost, která má za úkol udržovat vnitřní teplotu (bytu, domu, pokoje) na úrovni tepelné pohody. Tato činnost bezprostředně souvisí s existencí člověka a snahou zlepšovat své životní podmínky, mezi které patří i potlačování nepříznivých klimatických podmínek.

Elektrické topení je souhrnný název pro elektrické spotřebiče určené k vytápění obytných,kancelářských i výrobních prostor. U elektrického topení vzniká teplo přímo přeměnou elektrické energie. Tento článek nezahrnuje přístroje používané k ohřevu teplé užitkové vody ani domácí spotřebiče určené k přípravě stravy, mytí nádobí, praní prádla a podobným činnostem. Stejně tak se článek nezabývá topidly, u kterých elektřina slouží pouze k regulaci, nebo pohání čerpadla a ventilátory, ale primární zdroj energie je jiný než elektrický.

Odporový ohřev
 • Vzduch je ohříván přímo průchodem kolem rozžhavených topných těles
  • Přímotopy (konvektory) bez ventilátoru. Plochá topná tělesa se umísťují napevno na nejchladnější místo v místnosti, zpravidla pod okno. Cirkulace vzduchu je usměrněna pouze pláštěm topného tělesa.
  • Topné ventilátory – kompaktní topná tělesa obsahují jak topný článek, tak ventilátor, který žene vzduch do prostoru. Jsou přizpůsobeny pro snadné přemisťování, mají mechanickou pojistku, která při převrácení topidlo vypne. Využívají se pro místní přitápění v rozlehlých prostorách dílen a skladů, které tak není nutné vytápět celé.
 • Odporovým topným elementem se ohřívá minerální materiál. Teprve tento materiál sáláním ohřívá okolní vzduch.
  • 000366o20Podlahové topení – topný kabel. Odporový kabel s přivařenými studenými konci (studenými proto, že jsou z dobře vodivé mědi a nehřejí) je připevněn na podlahu před zalitím vrchní vrstvoubetonu. Výhodou je možnost položit kabel přesně tam, kde je třeba topit. Neklade se tam, kde se předpokládá umístění nábytku (typicky v kuchyni pod kuchyňskou linkou). Obdobný kabel se použije pro ohřev například okapových svodů nebo uzavíracích ventilů vody.
  • Podlahové topení – topné rohože. Odporový topný kabel je už od výrobce vlepen do pruhu síťoviny. Umísťuje se opět pod poslední vrstvu lité podlahy. Montáž je snazší, síťovina drží kabel ve správných rozestupech, ale je obtížné správně pokrýt členité půdorysy. Existují i typy vhodné pro ohřev komunikací. Není nutné v zimě odhrnovat sníh, topná rohož prohřeje dlažbu nebo litý beton, takže sníh roztaje.
  • Podlahové topení – topná fólie. Odporová vrstva je natištěna na plastové fólii. Fólie může být nalepena nejen pod podlahou, například pod deskami plovoucí podlahy, ale také na stropě nebo na stěně pod obkladačkami. Existují topné fólie menších rozměrů, určené k nalepení pod zrcadlo, pro zabránění orosování.
  • Akumulační kamna – topné tyče jsou uloženy mezi akumulačními cihlami. Nabíjení kamen, tedy nahřívání cihel je řízeno pomocí HDO dodavatelem elektrické energie. Akumulační cihly i topné tyče jsou uzavřeny v tepelně izolovaném plášti.
   • Statická akumulační kamna bez ventilátoru vydávají teplo jen přirozeným prouděním vzduchu kolem cihel. Nelze je regulovat.
   • Dynamická akumulační kamna mají ventilátor, který prohání vzduch kolem akumulačních cihel. Spínáním ventilátoru, případně regulací otáček ventilátoru lze vybíjení kamen regulovat. Jako doplňkový prvek je možné do kamen namontovat pomocný topný článek, napojený mimo obvody řízené HDO. Ten funguje jako topný ventilátor i v době vyššího tarifu.
 • 27V5438050._._.oSálavé panely – odporový topný prvek v topidle se vlivem průchodu (odporem) elektrického proudu zahřívá a zároveň nahřívá i přední plochu. Velikost tepelného toku přenosu tepla sáláním je dána nejen materiálovými vlastnostmi emitujícího (topného) povrchu, ale i vzájemnou vazbou mezi spektrem přenášeného radiačního toku a spektrální pohltivostí absorbujícího povrchu. Přes tento povrch se tvoří požadovaná vlnová délka infračervené energie tzv. Infračervené záření. Tato energie se po dopadu na jakákoliv pevná tělesa mění v teplo – ohřívá všechny předměty, které jsou této energii vystavené. V případě vytápění jsou rozhodující materiály ve vytápěném prostoru, které mají schopnost akumulace ( stěny, podlahy, stropy apod.). Tato stavební konstrukce si dokáže teplo nahromadit a sekundárně jej vracet do vytápěného prostoru ( emisivita materiálů) a určovat svou teplotou tepelnou pohodu ve vytápěném prostoru. Právě ve schopnosti stavebních materiálů akumulovat „infrateplo“, spočívá princip nízkoteplotního infračerveného vytápění sálavými panely (někdy nazýváno jako „infratopení“. Pokud mají navrhovaná tělesa sloužit pro zahřívání a sušení materiálů, které se vyznačují výraznými selektivními vlastnostmi, je možné podstatně zlepšit radiační vlastnosti topných těles výběrem optimálního selektivního povrchu a tím zefektivnit přenos tepla zářením mezi topným tělesem a daným materiálem. Optimální projekční uspořádání a vhodná konstrukce topných ploch zvyšující sálavou složku přestupu tepla, má při vytápění největší vliv na úsporu energie.
 • 03beztlakové malé zásobníky
 • průtokové ohřívače
 • tlakové zásobníky
 • akumulační kamna
 • topné ventilátory
 • ventilátorové rychloohřívače
 • nástěnné infrazářiče
 • ochrana proti zámrazu
 • konvektory
 • sušiče rukou
 • topné rohože
 • samostatné topné kabely
 • regulátory pro podlahové vytápění

Pro více informací klikněte na logo výrobce:

aeg_logo tatramat logo_v-system
fenix-group-logo danfoss-logo logo_emko