Hromosvody

Úvod / Portfolio / Hromosvody

Hromosvody


Hromosvod není pouhou technickou realizací Faradayovy klece, sestavené z jímacího zařízení, svodů a uzemňovací soustavy. Je nutné si uvědomit, že výboj doprovází silné elektromagnetické pole, a proto je třeba při jeho zřizování vytvořit stínění budovy podle konkrétních možností.

Pro informace o konkrétním produktu klikněte na logo dodavatele v zápatí

Norma ČSN EN 62305 se zabývá ochranou stavby, uvnitř i jejím blízkém okolí, před hmotnými škodami a ochranou živých bytostí před úrazem dotykovým a krokovým napětím.

Hlavní a nejúčinnější ochranné opatření staveb před hmotnými škodami tvoří systém ochrany před bleskem (LPS). Je obvykle složen ze dvou systémů: vnějšího a vnitřního systému ochrany před bleskem.

Vnější LPS je určen k:
PV15aa) zachycení úderu blesku do stavby (jímací soustavou);
b) svedení bleskového proudu bezpečně směrem do země (použitím soustavy svodů);
c) rozptýlení bleskového proudu v zemi (použitím uzemňovací soustavy).

Vnitřní LPS zabraňuje nebezpečným jiskřením uvnitř staveb použitím ekvipotenciálního pospojování nebo dostatečné vzdálenosti (z důvodu elektrické izolace) mezi vnějšími součástmi LPS a jinými elektrickými vodivými součástmi uvnitř stavby.

Hlavní ochranná opatření před úrazem živých bytostí dotykovým a krokovým napětím:
hromosv1) snížení vlivů proudu tekoucího tělem a izolaci nechráněných vodivých částí a/nebo zvýšení rezistivity povrchu půdy;
2) snížení vzniku nebezpečí dotykových a krokových napětí fyzickými zábranami a/nebo výstražnými upozorněními.

Při zřizování moderního hromosvodu se využívají všechny kovové součásti konstrukce budovy jako náhodné svody. V budovách s ocelovým skeletem nebo se železobetonovou konstrukcí se nosné sloupy, případně ocelové armování, propojí se svody. Proto byly vyvinuty speciální připojovací/rozpojovací svorky a uzemňovací body.

SUSortiment:

  • jímače v provedení FeZn, Cu a Almgsi
  • pásek, kulatina a lano FeZn, Cu a Almgsi
  • sběrnice Cu, Al
  • svorky, podpěry a ostatní upevňovací prvky
  • zemnící materiál
  • Příslušenství
  • oddálené pospojení

Pro více informací o sortimentu klikněte na logo výrobce:

tremis_logo detail_dt logo_obo DEHN_Logo