Baterie

Úvod / Portfolio / Baterie

Baterie


Elektrická baterie je zdroj elektrické energie, realizovaný jako sada sériově spojených elektrických článků.

Pro informace o konkrétním produktu klikněte na logo dodavatele v zápatí

Primární články jsou chemické zdroje elektrické energie, které mají schopnost přeměnit při vybíjeníchemickou energii na energii elektrickou. Hlavními funkčními částmi primárních článků jsou kladná a záporná elektroda, elektrolytový systém tvořený elektrolytem, separátory a obal (nádoba).

Rozdělení baterií:

 • baterPrvním rozdělením může být podle toho, zda se dodávají v aktivním stavu nebo v neaktivním stavu. Běžný uživatel se setká pouze s články v aktivním stavu, ale nebylo by správné druhou kategorii opomenout.
  Baterie v neaktivním stavu se ještě dělí na nálevné baterie a baterie s tavnými elektrolyty. Hlavní předností těchto baterií je jejich velmi dlouhá, prakticky neomezená skladovatelnost. Díky neaktivnímu elektrolytu nemohou v nich probíhat chemické reakce, které v běžných bateriích dodávaných v aktivním stavu způsobují pozvolnou korozi elektrod a tím znehodnocování zdrojů během skladování.

  • baterkaNálevné baterie se nejčastěji vyrábí v provedení Mg/ Cu2Cl2 nebo Mg/Ag2O. Na obrázku 10.1. jsou označeny jako baterie s horčíkovou anodou. Do provozu se uvádí aktivací vodou, ve které se rozpustí elektrolytová sůl přítomná v baterii. Nejčastější použití nálevných baterií je pro napájení balonových meteorologických sond, námořních záchranných radiobójí aktivovaných mořskou vodou apod. V současnosti jsou tyto produkty postupně nahrazovány lithiovými bateriemi s velmi dlouhou dobou skladovatelnosti
  • Baterie s tavnými elektrolyty mají pevný elektrolyt, který se do iontově vodivého stavu uvede roztavením při vysoké teplotě pomocí pyrotechnických součástek vhodně rozmístěných v baterii. Tento typ zdrojů nachází uplatnění především ve vojenské raketové technice. Jediným příkladem, který dokaži pro tento typ baterie uvést, je baterie s označením 9B-17, která se používala (snad i ještě používá) pro rakety Strela (9K-32), což jsou protiletadlové rakety odpalované přímo z ramene střelce naváděné za teplem.
 • nabijeckaPodle tvaru můžeme primární články dělit na: prizmatické, válcové, knoflíkové (mincové), ostatní tvary.
 • Podle napětí bychom mohli tyto články rozdělit na: 1,35 V, 1,4 V, 1,5V, 2,0V, 2,5V, 3,0V, 3,5V, 3,6V, 4,0V a možná ještě jiná napětí.
 • Hlavnim rozdělením je podle elektrochemického systému. Podle typu anody dělíme primární články na tři hlavní skupiny:
  • Se zinkovou elektrodou
  • S lithiovou elektrodou
  • S horčíkovou elektrodou (Nálevné baterie – viz výše)

Pro více informací klikněte na logo výrobce:

logo_emos Solight_logo_barevne_web