KOPOS KOLÍN

Úvod / Dodavatelé / KOPOS KOLÍN

Historie

Začátkem roku 1927 zahájila původně bratislavská kabelovna výrobu plášťových a pancéřových elektroinstalačních trubek, včetně krabic a ostatního příslušenství. V předválečném období obstála společnost v tvrdé konkurenci a v tomto sortimentu měla prakticky monopolní postavení. V roce 1945 – po znárodnění byl závod začleněn jako do národního podniku Kablo Bratislava. Koncem roku 1949 byl národní podnik Kablo Bratislava rozdělen na několik podniků. Po rozdělení se kolínská trubkárna stala základním závodem Elektroisoly národní podnik s pobočnými závody v Hloubětíně, Táboře, Pardubicích a Jablonném nad Orlicí. V této době byl elektroinstalační úložný materiál vyráběn pouze v Kolíně a částečně v Hloubětíně. Podnik zajišťoval kromě elektroinstalačního materiálu výrobu slídových izolantů v závodech Pardubice a Tábor, výrobu statických kondenzátorů v závodě Hloubětín, výrobu kondenzátorů a výlisků z termosetů v závodě Jablonné nad Orlicí. Později byly vyčleněny ze stávajícího podniku závody Hloubětín, Jablonné nad Orlicí a Elektrické pece Kolín, které utvořily samostatný podnik, národní podnik Elektroisola Kolín byl zrušen a závod byl začleněn do národního podniku Kablo Kladno. Od roku 1962 technický rozvoj závodu začíná zabývat možnostmi technologií zpracovávání plastických hmot v souvislosti s aplikacemi pro elektroinstalační úložný materiál. Nové výrobky z plastů, lišty, ohebné trubky, krabice postupně nahrazují dosavadní výrobu kovových plášťových trubek a krabic. Plastové výrobky kromě vyšší užitné hodnoty umožnily rychlé zvyšování produktivity práce a podstatnou měrou přispěly ke zlepšení kultury prostředí závodu. V roce 1990 se z kolínského závodu stal Kablo Kolín, s. p. Dne 1. ledna 1996 byla založena společnost Kopos Kolín, s. r. o. V dalších letech se založili dceřiné společnosti na Ukrajině, v Polsku, Bělorusku, Slovensku, Rusku, Rumunsku a Maďarsku. V roce 2007 došlo k založení dceřiné společnosti v Německu KOPOS ELEKTRO GmbH a také k zahájení výroby kabelových žlabů „MARS“. V dalších letech se firma opět rozšířila do dalších zemí.


Současnost

spolecnostKOPOS KOLÍN a.s. je firma ve vlastnictví českého majitele. V současné době je hlavní činností výroba elektroinstalačního úložného materiálu. Jsou to především elektroinstalační lišty a kanály, trubky pevné a ohebné, krabice a upevňovací materiál. Široký sortiment výrobků je rozdělen do pěti ucelených soustav podle účelu použití, prostředí a mechanického namáhání. Ze zpracovávaných materiálů zaujímá největší objem PVC. V současné době se v Koposu vyrábí převážně elektroinstalační úložný materiál.
Jedná se o pět následujících soustav:

  • Elektroinstalační krabice a příslušenství
  • Elektroinstalační lišty, kanály a příslušenství
  • Elektroinstalační trubky a příslušenství
  • Upevňovací materiál
  • Kabelové nosné systémy

Kromě těchto klasických soustav, které se používají hlavně v oblasti elektroinstalační, má firma KOPOS KOLÍN a.s. i výrobní technologie, které využívá i pro jiné oblasti trhu. Jedná se například o výrobu stínících tvarovek NEUTROSTOP, které se používají všude tam, kde je nutno chránit okolí před neutronovým zářením, dále vyrábíme potravinářské a průmyslové přepravky, cívky pro vinutí lakovaných vodičů a také kompletní řadu plastových vodovodních trubek.

KOPOS KOLÍN a.s. má výrobní a technické zázemí umožňující rychlou reakci na požadavky trhu a neustálé rozšiřování nabídky nových výrobků. Firma disponuje vlastní vývojovou a konstrukční základnou, vlastní nástrojárnou a prototypovou dílnou pro vývoj, přípravu a ověřování nových výrobků. V posledním období byla uvedena do provozu nová mísírna PVC, která umožňuje připravovat vysoce kvalitní materiály jak v oblasti mechanických vlastností, tak i stálosti barev. Nová je také moderní linka na výrobu jednoplášťových a dvouplášťových chrániček s obchodním názvem Kopoflex a Kopodur . Nemalé částky jsou každoročně investovány na obnovu a modernizaci stávajících výrobních zařízení (tj. především extrudery a vstřikolisy). Toto vše zaručuje prvotřídní kvalitu.

Více informací o společnosti najdete v tomto videu.