HENSEL

Úvod / Dodavatelé / HENSEL

hensel_logoProfil a historie firmy HENSEL

Rodinná firma Hensel působí na trhu již 75 let . Felix G. Hensel zastupuje druhou generaci majitelů společnosti, kterou řídí společně s týmem kompetentních odborníků na všech úrovních společnosti.

Management společnosti je odpovědný za vysokou motivaci zaměstnanců a jejich identifikaci s cíly společnosti.

Společnost Hensel s.r.o. byla založena v roce 1992 s předmětem podnikání montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení, výroba rozváděčů nízkého napětí. Výroba rozváděčů začala v rekonstruovaném závodě v Roudnici nad Labem již v březnu roku 1993. Společnost zahájila výrobu s 15 zaměstnanci, v současné době má 40 zaměstnanců. Již v roce 1993 dodala firma na tehdejší československý trh zboží v hodnotě 32 milionů Kčs. Od roku 1998 se dodávky na český a slovenský trh pohybují v hodnotách nad 110 milionů Kč. Výrobky a zboží jsou distribuovány jak přes síť velkoobchodů s elektromateriálem, tak i přímo konečným uživatelům.

Společnost byla v roce 1994 transformována na novou obchodní formu a to na společnost Elektrotechnický závod Hensel, komanditní společnost. Současně bylo navýšeno základní jmění na hodnotu 22 milionů Kč. Výše základního jmění dostatečně vypovídá o likviditě a stabilitě firmy. V průběhu let proběhlo několik dalších obchodních změn a v současné době společnost vystupuje pod obchodním jménem a právní formou jako Hensel, s.r.o.. Změny byly vynuceny růstem mateřské firmy a budováním jednotné sítě jejich dceřiných společností v Evropě a Asii.

Výrobní portfolio společnosti se postupně vyvíjelo až k současně sedmi dodávaným výrobním řadám. Od roku 1993 firma vyráběla  a dodávala kabelové krabicové rozvodky DK, malé rozváděče řady KG a KV a plastové modulové rozváděče řady Mi s příslušenstvím. Roku 1995 rozšířila výrobní řady o další produkty, domovní rozváděče VK a přenosné závěsné plastové zásuvkové kombinace SK. V roce 1996 začala výroba oceloplechových rozváděčů řady SV a kompenzačních rozváděčů typové řady QM (v sortimentu Mi).

Nejvýraznější inovace výrobního sortimentu nastala v roce 1999, kdy firma Hensel prezentovala novinku na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně – Modulární stavebnicový systém – MC do 630A. V roce 2000 tento výrobek získal ocenění „Zlatý AMPÉR 2000“. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2000 představila novou řadu oceloplechových rozváděčů – Stavebnicový rozváděč VARITEC® – VT do 160A, který tak doplňuje sortiment rozváděčů – od domovních rozvodů až po hlavní rozvodny.

portrait_int_985x120pxDalší výrazná technická změna nastala ukončením kabelových vývodů (vývodek) v provedení Pg. Výroba všech používaných přírub, skříní (Mi), krabicových rozvodek (DK) a vývodek v metrickém provedení byla zahájena již s předstihem v roce 2000. Tuto úpravu si vynutilo rozhodnutí EU s tím, že nové výrobky, které budou uvedeny na trh v Evropské unii od 1.1.2002, musí mít místo Pg závitu závit metrický (M) s jemným stoupáním.

kv_9236V roce 2004 společnost rozšířila nabídku na panelové zásuvkové skříně PT. Tím vyšla vstříc požadavkům zákazníků a výrazně inovovala sortiment zásuvkových skříní v produkční skupině Mi. V roce 2005 nabízí na českém a slovenském trhu následující produkty: DK-kabelové krabicové rozvodky, KV-malé rozvodnice, Mi-plastové modulové rozváděče,SK-přenosné závěsné zásuvkové kombinace, ZP-panelové zásuvkové skříně,ND-příslušenství k rozváděčům, ENYSTAR.

Vysoce kvalitní produkty firmy Hensel jsou využívány jednak na elektrotechnickém trhu, v elektrotechnickém průmyslu a v elektrotechnických instalacích. Tam, kde vlivy prostředí, prach a vlhkost vyžadují technicky propracované náročnější technologie instalací, zajišťují inovativní řešení od firmy Hensel spolehlivý a chráněný rozvod elektrické energie do stupně ochrany IP 65.

Přítomnost na trhu je rozhodující faktor úspěchu firmy Hensel. S podporou a kompetentními partnery na nejdůležitějších zahraničních trzích a s technickými kancelářemi v Německu garantujeme naší přítomnost v dané lokalitě a možnost rychlé komunikace s naší firmou.

Síť obchodních zastoupení v Německu, Evropě a Asii.
Zákazníci profitují z maximální produktivity a optimálního rozmístění našich zástupců v dané lokalitě.

Ať je požadována osobní bezpečnost nebo ochrana protivniknutí cizích látek nebo vody, výrobky firmy Hensel splňují požadavky nejvyšší bezpečnosti stupněm ochrany do IP 65 díky vysoké kvalitě výroby a kvalitě materiálů. Naše elektrotechnické instalační a rozvodné systémy nabízejí optimální ochranu proti vniknutí prachu a stříkající vodě a zabezpečují bezpečný standard. Jsou užívány po celém světě – dokonce i tam, kde jsou extrémní podmínky.

Firma Hensel má k dispozici řadu vysoce kapacitních strojů a montážních linek, aby garantovala rychlou a efektivní výrobu. Vysoká úroveň automatizace je podporovaná do budoucna orientovanou technikou lisování, posledními technologiemi zpracování kovů a praktického instalačního vybavení. Produkty firmy Hensel vynikají díky jejich rychlé výrobě společně s vysokou úrovní kvality a profesionálnímu řízení procesů.

Ostatní
Prohlášení o shodě naleznete na této stránce

Certifikát ISO