Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou

Úvod / Dodavatelé / Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou

Historie

Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou patří mezi významné české výrobce elektrotechnického spojovacího materiálu s dlouholetou tradicí.

Bylo založeno 18. 8. 1945. Původní záměr, vytvořit elektromontážní závod byl krátce po založení rozšířen na vybudování výrobní organizace.

Od roku 1948 se začíná rozvíjet výrobní program řadových svornic, který se postupně stal nosným programem a družstvo získalo dominantní postavení v tehdejším Československu.

V r. 1992 dochází podle zákona č. 42/1992 Sb. k transformaci družstva na družstvo vlastníků. V nových podmínkách se vytváří nová koncepce podnikání a inovace jak stávajícího výrobního programu, tak vývoj nových výrobků.

historie_beovSoučasnost

Družstvo je ryze českou firmou, 100% vlastníky jsou členové družstva. Výrobní a technické zázemí umožňuje reagovat na požadavky trhu. Disponuje vlastní vývojovou a konstrukční základnou, technickou přípravou výroby, nástrojárnou a vývojovou dílnou.

Investice v posledních letech byly směřovány do obnovy a modernizace výrobních zařízení.

Nejvýznamnějším přínosem kvalitativních změn elektrotechnického sortimentu byla výstavba nové galvanovny, umožňující provádět povrchové úpravy kovů na moderní, automatické lince. Má výrobní technologie lisování plastů a kovů, šroubárnu – výrobu šroubů tvářením a třískovým obráběním.

souasnost_beovVýroba elektrotechnického spojovacího materiálu tvoří hlavní výrobní program. Část volných výrobních kapacit je využívána k vlastním doplňkovým výrobním programům – nejvýznamnější je výroba úhlových kloubů pro automobilový průmysl. Zbývající kapacity jsou využívány pro výrobní zakázky a služby pro jiné organizace z České republiky i ze zahraničí. Orientace na zákazníka ve všech směrech a marketingové myšlení je hlavním cílem všech zaměstnanců.

Osmdesát procent produkce tvoří výroba elektrotechnického spojovacího materiálu. Tento sortiment patří mezi takové, na které jsou kladeny vysoké nároky nejen na funkčnost a spolehlivost, ale též na bezpečnost osob před úrazem elektrickým proudem a ochranu majetku zákazníka před vznikem požáru z důvodu závady na elektrickém zařízení. Proto vyhlášená politika vnímá tyto zvýšené požadavky a je zaměřena na neustálé zdokonalování kvality naší produkce.

Při výrobních činnostech jsou používány postupy a procesy, které mohou za určitých okolností ohrozit životní prostředí. Patří mezi ně zejména povrchové úpravy kovů galvanizací, obrábění kovů, lisování kovů a plastů. V těchto technologiích jsou používány chemické látky, ropné produkty, které se rovněž před použitím skladují. Vzniká nebezpečný odpad a odpadní vody. Veškeré procesy jsou prováděny v sídle družstva, které leží v CHKO Slavkovský les. V blízkosti areálu družstva protéká řeka Teplá, která je vodárenským zdrojem pro města ležící na dolním toku. Samotný Bečov je veden v seznamu památkových měst a obcí. To vše nás zavazuje k tomu, abychom při rozvoji podnikatelských aktivit věnovali značnou pozornost a ohled na životní prostředí, vyhledávali zdroje možného ohrožení, snižovali rizika preventivními opatřeními a byli připraveni eliminovat na minimum dopad do životního prostředí, pokud by k havárii došlo.

Všechny procesy realizované v družstvu jsou certifikovány podle ČSN EN ISO 9001 a 14001.