DT TECHNIC

Úvod / Dodavatelé / DT TECHNIC

detail_dt


Firma DT TECHNIC s.r.o. je rodinná firma, působící na českém trhu od roku 1992. 

Na počátku jejího působení byla myšlenka vytvářet měřící přístroje pro dentální hygienu (dental time). 21.9. 1992 vznikla firma DT s.r.o. Díky naplněnému trhu, novým zkušenostem a nápadům se firma postupem času začala transformovat a přecházet na lukrativnější odvětví průmyslu. V roce 1997 začala kooperovat s její sesterskou firmou Kovo Ledeč s.r.o., která tvořila výrobní základnu. Rok poté vznikla firma DT TECHNIC s.r.o., která se na počátku primárně zabývala prodejem součástí pro hromosvody a drobnou zámečnickou výrobou.

budova_dtDnes může svým zákazníkům nabídnout kvalitní hromosvodářský sortiment, který vyrábí. Dalším odvětvím je konstrukce a výroba jednoúčelových strojů, kontrolních, upínacích a polohovacích přípravků, automatických a poloautomatických a svařovacích systémů, pracovních stolů, pracovních linek, a také upínací stavebnicový systém SETFIX. Dokáže vyrábět různé druhy svařenců, ocelových konstrukcí, zajistit přesnou kovovýrobu a jiné zámečnické práce. Vyrobené díly je schopna zkontrolovat v novém měrovém středisku na 3D souřadnicovém stroji ZETTMESS.

Součásti pro hromosvody

Firma DT TECHNIC s.r.o. sídlem v Teplicích, se zabývá výrobou a prodejem součástí pro hromosvody a uzemnění již od roku 1992. Její sortiment obsahuje všechny výrobky pro stavbu hromosvodů a uzemnění v zinkovém provedení (ocel s povrchovou úpravou – žárový zinek), měděném provedení a nerezovém provedení.

dt-technic-sj-01-fezn-svorka-k-jimaci-tyci-500x500Z tohoto sortimentu může firma nabídnout:

  • jímací tyče a příslušenství
  • podpěry vedení
  • ochranné úhelníky a trubky včetně držáků
  • svorky
  • zemnící materiál
  • izolovaný hromosvod
  • ostatní zboží – proudové svorky, lanové svorky, napínací šrouby, kabelové příchytky
  • zakázková výroba dle přání zákazníka

Pěkný design svorek, podpěr a držáků – zakulacené rohy, oboustranné hroty – slouží pro lepší vzhled, lepší manipulaci a bezpečnost práce. Přehledné číselné označení sortimentu usnadňuje lepší orientaci a jednoznačnost při objednávání zboží.


www.dttechnic.cz