DCK Holoubkov Bohemia

Úvod / Dodavatelé / DCK Holoubkov Bohemia

Logo Dck whiteO firmě

budova_dckSpolečnost byla založena 23. února roku 1953 vyčleněním z Družstva cementářů Praha a byla zaměřena na výrobu betonových výrobků. V průběhu šedesátých let byla ve firmě vyvinuta výroba betonových rozváděčů NN z tenkostěnného betonu, která tvořila nosný výrobní program.
V období let 1991-1995 dochází u hlavních odběratelů, zejména energetických distribučních společností jednotlivých krajů, k požadavku změny materiálu u rozvaděčů NN z betonu na plasty. V návaznosti na tyto požadavky byly firmou zadány výroby forem pro vstřikování plastových skříní rozvaděčů při použití nového materiálu – polykarbonát. V roce 1998 získala společnost certifikát jakosti dle ISO9001. V roce 2001 je dokončen projekt pro získání certifikace dle ISO14001. Ve stejném roce jsou zároveň nakoupeny formy pro výrobu plastových rozvaděčů z SMC materiálů. Tímto výrobním programem rozšiřuje společnost svoji nabídku výroby rozvaděčů několika technologiemi, které jsou představovány:
– betonovými rozváděči
– plastovými rozváděči z PC
– plastovými rozváděči z SMC
Pro udržení konkurenceschopnosti společnosti byly postupně vybudovány a vybaveny dvě vlastní lisovny pro výrobu rozváděčů vstřikováním z materiálu polykarbonát a hydraulickým lisováním z materiálu SMC.
Ve vztahu k charakteru společnosti byla změněna k 01.06. 2002 právní forma „výrobní družstvo“ na akciovou společnost. Majoritními akcionáři společnosti jsou 3 fyzické osoby s rovnocenným podílem ve společnosti, který představuje jednotlivě 33%. Hlavními odběrateli výrobků společnosti jsou především energetické společnosti ČR a velkoobchodní organizace zamě-řené na elektroinstalační materiál. Veškeré výrobky jsou certifikovány EZÚ Praha a jsou vyráběny na srovnatelné světové úrovni. Několik technických provedení výrobků společnosti je chráněno užitnými vzory a patenty.

exclusiveZákladní činnosti:

  • výroba a montáž rozváděčů pro nízké napětí (dále jen NN)
  • lisování plastů

 

Výrobní program:

 • betonové rozváděče NN
 • plastové rozváděče NN
  a) z polykarbonátu
  b) z SMC
 • příslušenství pro rozváděče: držáky, nosníky, redukce, značení, praporce pro připojení vodičů, …