CWS

Profil a historie firmy CWS

Historie

CWS_firmaDne 2.6.1993 byla zápisem do obchodního rejstříku založena společnost CWS s.r.o. Předmětem činnosti byl především prodej a servis výpočetní techniky. V roce 1996 došlo k vývoji a následné výrobě plastového kabelového žlabu ZEKAN 1 a 2. Žlab byl navrhnut tak aby, při zachování stejných mechanických vlastností (oproti původním betonovým žlabům), došlo k úspoře v oblasti pracovních a transportních nákladů. Nezanedbatelnou roli hraje i možnost barevného a identifikačního značení. V době telekomunikačního boomu v ČR se CWS stala jedním z předních dodavatelů plastových kabelových desek s označením DEKAB, které nahradily zastaralou technologii ochrany kabelů tj. cihlové krytí či betonové desky. V roce 2005 po složitých a náročných testech by vydán ze strany SŽDC „Zaváděcí list“, který povoluje použití a instalaci kabelových žlabů ZEKAN při výstavbě železničních sítí a koridorů. Pod značkou ZL 19/2009 byl v roce 2009 rozšířen o použití dalších typů kabelových žlabů ZEKAN s příslušenstvím. O tři roky později CWS vyvinula na přání energetického trhu nové výrobky sloužící k instalaci v rozvodné síti. V dalších letech bylo pokračováno ve vývoji a zlepšení užitných vlastností kabelových žlabů ZEKAN. Výsledkem této činnosti bylo víko opatřeno barevnou koextruzní vrstvou, která umožňuje barevné odlišení žlabu v závislosti na preferenci investora a zároveň zaručuje krátkodobou UV stabilitu. Program kabelových žlabů byl dále rozšířen o sortiment tvarových dílů. V lednu 2010 byl pořízen výrobní areál (15.000 m2) v Ledči nad Sázavou, kraj Vysočina. Následně poté byla dne 7. 4. 2010 zahájena vlastní výroba kabelových žlabů a desek a rozšířen výrobní sortiment o další typy krycích prvků. S využitím nejmodernější technologie tlakového lisování, byl sortiment produktů pro ochranu kabelů, rozšířen v roce 2011 o modulární systém vysokozáťěžových kabelových komor Zekan. Tyto komory mohou při použití spojovacího vedení (PVC trubky, korugované trubky) vytvořit systém kabelovodu s opětovným přístupem, který dnes tvoří moderní prvek infrastrukturní sítě. Výroba PVC trubek byl dalším logickým krokem v upevnění pozice předního dodavatele kompletního sortimentu výrobků pro ochranu kabelů uložených v zemi.

Současnost

Společnost CWS spol. s r.o. je výrobně-obchodní společnost, která se zabývá vývojem a výrobou především plastových produktů pro ochranu kabelů a jiných inženýrských sítí.

Mezi její tradiční zákazníky patří distribuční společnosti jako AŽD, ČEZ, E.ON, telefonní operátoři a renomované stavební firmy u nás i v zahraničí

Vlastní portfolio výrobků využívá technologii pro zakázkovou výrobu. V rámci výroby je schopna na základě uzavření smlouvy o dlouholeté spolupráci zajistit financování nezbytných nástrojů, organizovat dodávku vstupních materiálů, zabezpečit kooperaci a kompletaci výrobku a v neposlední řadě zajistit jejich uskladnění v závislosti na specifických skladovacích podmínkách hotových výrobků.

Sídlo společnosti se nachází v Ústí nad Labem, výrobní závod se pak nachází na Vysočině v Ledči nad Sázavou s bohatou průmyslovou tradicí a s výbornou dopravní dostupností v rámci dálniční sítě.

Společnost CWS je držitelem certifikátu ČSN ISO 9001:2009. Mezi tituly, které společnost obdržela v rámci českého podnikatelského sektoru vynikají především prestižní ocenění Firma roku Ústeckého kraje v letech 2007 a 2009 a Štika českého businessu.

Společnost CWS za poslední roky investovala významné prostředky nejen do výrobní provozovny a strojních technologií, ale i do propagace a distribuce našich produktů na zahraničních trzích. Každoročně se účastní významných oborových veletrhů v rámci střední a východní Evropy. I díky těmto a dalším aktivitám na zahraničních trzích každým rokem významně narůstá podíl exportovaných výrobků v celkovém objemu tržeb a to až na 40% v roce 2012.

Podívejte se na firemní videa – ZDE.