Arova servis

Úvod / Dodavatelé / Arova servis

arova_logoProfil firmy

staven_rozvPředmětem činnosti společnosti AROVA SERVIS je výroba rozvaděčů nn, a to zejména rozvaděčů:

– ELEKTROMĚROVÝCH PRO PŘIPOJENÍ V DISTRIBUČNÍCH SÍTÍCH PRE, ČEZ, E-ON,
– STAVENIŠTNÍCH,
– OKRUHOVÝCH JISTÍCÍCH SKŘÍNÍ.
Prioritou je individuální přístup založený na odbornosti a profesionalitě. Tým kvalifikovaných zaměstnanců je garantem vysoké úrovně  činnosti, při zajišťování odborného  a komplexního vedení svěřených zakázek. Personální a organizační struktura společnosti dovoluje pružně reagovat na požadavky klientů. Moderní vybavení umožňuje využívat aktuálních legislativních a technických informací k řešení zadaných úkolů na vysoké technické úrovni. Výroba rozvaděčů nn je vždy prováděna v souladu s platnou legislativou a příslušnymi předpisy.

Odběratelům společnost deklaruje ze zákona č. 22/1997 sb. povinné:
– typové zkoušky
– certifikace
– kusové zkoušky
– prohlášení o shodě
– garance

Katalogy