Allkabel

logo_header


V roce 2005 oficiálně zahájila svoji činnost nově vzniklá kabelářská společnost s obchodním názvem allkabel s.r.o. jako dceřinná společnost Kabelovny Kabex a.s..

Kabelovna KABEX a.s. je ryze český výrobně-obchodní podnikatelský subjekt, jehož předmětem podnikání je výroba a prodej kabelů včetně příslušenství k nim. Je především specializovaným výrobcem oheňretardujících a ohniodolných kabelů všech provedení.

Převážná část Kabelovny KABEX je tvořena zakázkovou výrobou. Je historicky zavedena spíše na prodej koncovým zákazníkům, nežli na způsob zásobování distribučního prodeje. Z těchto důvodů a také z důvodu postavení společnosti na českém trhu nemůže rozšířit nabídku výrobkového portfolia. Proto došlo k rozhodnutí zahájit velkoobchodní činnost, a to založením „dceřiné“ obchodní společnosti – allkabelu.

Společnost allkabel je specializovaný kabelářský velkoobchod tvořený týmem oborově zkušených profesionálů, kteří se rozhodli vzájemně spolupracovat a uplatňovat své znalosti a dovednosti. Je obchodně-servisním partnerem Kabelovny KABEX a.s. a oslovuje především zákazníky v oblasti distribučního prodeje na českém i zahraničním trhu.allkab1

Pro tyto účely vzniklo „kabelové centrum“ v těsné blízkosti dálnice D5 (exit č. 50 – Mýto) trasa Plzeň – Praha, které je vybaveno nově vybudovanou reprezentativní provozovnou s moderními kancelářskými a skladovacími prostory o celkové výměře 2000 m2.

Předmětem nabídky allkabelu je vedle komplexního sortimentu Kabelovny KABEX i dodávka jiných kabelářských výrobků od zahraničních smluvních partnerů. Ze skladového areálu je možnost dodávek i velmi krátkých délek kabelů. Nad rámec výrobkového portfolia KABEXU jsou nabízeny i produkty pro jiné aplikace, především průmyslovou výrobu aautomatizaci.

Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2008 jako osvědčením o systémovém zajišťování kvality v organizaci.


Katalogy

Katalog Allkabel (14 MB)

Pro informace o cenách kabelů nás prosím

kontaktujte na tel. čísle 603 830 352 nebo na e-mailu: info@elisch.cz